ඉතාලි අගමැති මාරියෝ ඩ්‍රාගි, සභාග පරාජයෙන් පසු ඉල්ලා අස්වී වෙයි.

Spread the love

බ්‍රහස්පතින්දා ඉතාලිය දේශපාලන කැලඹීමකට ඇද වැටුනේ අගමැති මාරියෝ ඩ්‍රාගි සිය ජාතික සමගි ආණ්ඩුවේ භේදයකින් පසු ඉල්ලා අස්වීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟය.

තීරනාත්මක පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකදී ජනප්‍රිය තරු පහේ ව්‍යාපාරය තම රජයට සහය දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු තමාට තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට කොන්දේසි නොමැති බව හිටපු යුරෝපීය මහ බැංකු සභාපති පැවසීය.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉතාලියේ ජනාධිපති සර්ජියෝ මැටරෙල්ලා විසින් ඉක්මනින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද අතර, ඔහුගේ රජයට කොපමණ සහයෝගයක් ලැබේදැයි තක්සේරු කිරීම සඳහා ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව අමතන ලෙස ඩ්‍රාගිගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඉතාලියේ දේශපාලන පන්තියට ඉක්මන් මැතිවරණයකට රට යොමු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීමට කාලය නිර්මාණය කරයි.

නමුත් දවසේ සිදුවීම් 2021 මුල් භාගයේ සිට ඩ්‍රාගි විසින් නායකත්වය දුන් පුළුල් සන්ධානයේ දිගුකාලීන පැවැත්ම පිළිබඳ සැකයන් වැඩි කරයි.

Related Posts