බෝතල් ජලය වෙනුවට උණුකර නිවාගත් ජලය පානය කරන්න – සෞඛ්‍යය අමාත්‍යංශය

යහපත් සෞඛ්‍යයක් සඳහා වඩාත් ම උචිත “උණුකර නිවා ගත් ජලය පානය කිරීම” බවත් බෝතල් කළ ජලය වෙනුවට හැම විටම නිවසේදී උණුකර නිවාගත් වතුර බෝතලයක් රැගෙන යෑමට හුරු පුරුදු වීම වඩාත් ප්‍රඥාගෝචර බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල මහතා...