“ජෙනරාල් නිදහස් කරගැනීමේ ජනතා ව්‍යාපාරය” අද විරෝධතාවයට එක්වෙයි

හිටපු යුද හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතා නිදහස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති  "ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා නිදහස් කර ගැනීමේ ජනතා ව්‍යාපාරය" අද හයිඩ් පිටියේ පැවැත්වෙන විරෝධතාවයට සහය පළ කරන බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දී තිබේ. මෙම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු කුමාර අලගියවන්න...