ජගත් මානව හිමිකම් දින අද

ජගත් මානව හිමිකම් දිනය අදට යෙදී ඇත. මෙවර එහි මාතෘකාව වී ඇත්තේ සමාජය, මාධ්‍යය හා මානව හිමිකම් යන්නයි. ඒ වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම් බෑන් කී මූන් මහතා පවසන්නේ විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනයට අනුව මේ වන විට...