2021 (2022) සා/පෙළ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ දිනය දීර්ඝ කෙරේ

Spread the love

2021 (2022) අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ (සා.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටීමට අපේක්‍ෂා කරන අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කාලය පෙබරවාරි මස 3 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී.ධර්මසේන මහතා පවසයි.

ඔහු පැවසුවේ මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කළ නියමිත දිනය 2022 ජනවාරි 20 වන දින වන අතර කෙසේ වෙතත්, නියමිත දිනය පෙබරවාරි 3 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බවයි.

අයදුම්කරුවන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk හි නිල වෙබ් අඩවියට හෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ජංගම යෙදුම වන “DoE” වෙත පිවිසෙන්නැයි ඉල්ලා සිටින අතර ඒ අනුව අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අදාළ උපදෙස් හොඳින් කියවන ලෙස කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය

Related Posts