2021 අයවැයෙන් ‘සෞඛ්‍යයට වඩා දෙගුණයක්’ පාරවල් හදන්න වෙන් කරලා

Spread the love

2021 ඇයවැය ලේඛනයෙන් මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සදහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සෞඛ්‍ය අංශ තුළ බලවත් විරෝධයක් වර්ධනය වෙමින් තිබේ. ඊට හේතුව වී ඇත්තේ මුළු රටේම සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය සේවාව වෙනුවෙන් 2021 අයවැය මගින් වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම සහ 2019ට සාපේක්ෂව එය දැවැන්ත ලෙස පහළ යාමයි.

‘අපි දැඩි බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව සිටියා මේ වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය සේවාව වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමක් සිදුවෙයි කියලා. මොකද මේ වසංගතය සහ එහි පසු බලපෑම අනිවාර්යයෙන් 2021 වසරට ගලායාමක් සිදුවෙනවා. ඒත් අපේ අපේක්ෂා සුන්කරමින් 2021 වියදම් වෙන් කිරීමේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට වෙන් කර ඇත්තේ දශම කිහිපයකින් ඉහළ නැංවූ වියදමක් පමණයි. මේක 2019 ට සාපේක්ෂව ගත්විට විශාල පහළ යාමක්‘

අප කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර යේ ප්‍රවීණයෙක් සදහන් කළා.

‘සෞඛ්‍ය සේවාව වෙනුවෙන් 2021ට වෙන්කර තිබෙන්‍ෙ රුපියල් බිලියන 159.57ක්. එය 2020 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 159.48ක් වුණා. ඒ කියන්නේ 2021දී සෞඛ්‍ය සේවාවට වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනවල ඉහළ යාමක් සිදුවන්නේ රුපියල් බිලියන 0.9කින් නැතහොත් රුපියල් කෝටි 90කින්. නමුත් 2019 දී සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා රුපියල් බිලියන 187ක් වෙන් කර තිබුණා‘

ඔහු වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

මෙහිදී ඔහු සදහන් කළේ ගෝලීය වශයෙන් සෑම රටක්ම, කොවිඩ් වසංගතයෙන් බැටකමින් සිටියදී පවා සෞඛ්‍ය අංශය වෙනුවෙන් කරන රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදන විශාල වශයෙන් ඉහළ නංවා ඇති බවයි.

ආණ්ඩුවේ න්‍යාය පත්‍රය ඉතාම පැහැදිලියි. ආණ්ඩුව කොවිඩ් දෙවැනි රැල්ලේ වගකීම ජනතාව පිට පටවා තමන් නිර්දෝෂී වෙන්න හදනවා. ඒත් ඔවුන් මේ සියලු ගැටලු තිබියදී මහා මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලබන වසරට රුපියල් බිලියන 330ක් වෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය සේවාවට වඩා 200%ක් පමණ පාරවල්වලට වෙන් කරනවා ! මේව සිිහි බුද්ධියක් ඇති පාලකයින්ට කළ හැකි දෙයක් ද

‘2020දී මහා මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන් 2020 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 244.8 වෙන්කර තිබුණා. ඒ කොළඹ – නුවර අධිවේගී මාර්ගයත් තිබුණ නිසා. ඒත් 2019දී දී මහා මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වෙන්කර තිබුණේ රුපියල් බිලියන 176 ක් පමණයි‘

‘පඅ කියන්නේ පාරවල්වල යන්න මිනිස්සු ඉතුරු වෙන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සෞඛ්‍යය ප්‍රමුඛතාව දෙන්න. සෞඛ්‍ය අංශයේ දියුණුව මගින් දේශපාලන ප්‍රතිරූපය ඔසවා ගන්න, කොමිස් කුට්ටි ලබා ගන්න, තමන්ගේ මිතුරන්ට වාසි දෙන්න බැරි බව ඇත්ත. ඒත් ජනතාවට ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒක ඔවුන්ගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්‘ ඔහු වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

RSL

Related Posts