ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව ආරක්ෂක සහයෝගීතාව සඳහා පස් අවුරුදු මාර්ග සිතියමකට එකඟ වී ඇත, අභිරුචිකරණය කළ පුහුණුව සහ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ සිට සමුද්‍ර සහයෝගීතාව, යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීම සහ ආරක්ෂක උපකරණ සහ තාක්‍ෂණයේ සහයෝගීතාවය දක්වා මුල පිරීම් ආවරණය කරයි.

2023 ජූනි 28 සහ 29 යන දෙදින තුළ අරුෂා හි පැවති ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටුවේ රැස්වීමේ දෙවන අදියරේදී මෙම එකඟතාවයට පැමිණ ඇත.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සම ලේකම් අමිතාබ් ප්‍රසාද් ප්‍රමුඛ ඉන්දීය නියෝජිත පිරිසට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළත් විය. මෙම රැස්වීමට ටැන්සානියාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් බිනේ එස් ප්‍රධාන් මහතා ද සහභාගී විය.

මෙම හමුවේදී දෙපාර්ශවය ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සහයෝගීතාව සඳහා පුළුල් පරාසයක අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ. නිශ්චිත සහයෝගීතා උපාය මාර්ග පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර වටා කැරකිණි: අභිරුචිකරණය කළ පුහුණුව සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම: ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව පුහුණු සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම යන ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීමට එකඟ විය. ඉන්දියාව ටැන්සානියානු සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින්ට පුහුණුව ලබා දී ඇති අතර දෙරට මෙම ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සමුද්‍රීය සහයෝගීතාව: ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව යන දෙකම සමුද්‍රීය රටවල් වන අතර ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට හවුල් උනන්දුවක් ඇත. ඒකාබද්ධ මුර සංචාර, තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම ඇතුළු සමුද්‍රීය ආරක්‍ෂාව යන ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීමේ ක්‍රම පිළිබඳව දෙරට සාකච්ඡා කළහ.

යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීම: ඉන්දියාව ටැන්සානියාවේ සැලකිය යුතු සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු වී ඇති අතර, දෙරට විවිධ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත. ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටුවේ රැස්වීමේදී, වරාය, ගුවන් තොටුපළ සහ මාර්ග ඉදිකිරීම ඇතුළුව මෙම ප්‍රදේශයේ ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කළහ.

ආරක්‍ෂක උපකරණ සහ තාක්‍ෂණයේ සහයෝගීතාව: ඉන්දියාව ටැන්සානියාවට ආරක්‍ෂක උපකරණ සපයන ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවෙකු වී ඇති අතර, ආරක්‍ෂක තාක්‍ෂණය සහ පර්යේෂණ යන ක්‍ෂේත්‍රවලදී දෙරට සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත. මෙම හමුවේදී දෙපාර්ශ්වය ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇතුළුව මෙම ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ.

සයිබර් ආරක්‍ෂාව: ආරක්‍ෂක අංශයේ තාක්‍ෂණික භාවිතය වැඩි වීමත් සමඟ, ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව සයිබර් ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ සහයෝගිතාව වැඩි දියුණු කිරීමට මාර්ග සාකච්ඡා කළහ. ඔවුන්ගේ සයිබර් ආරක්ෂණ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු සහ හොඳම භාවිතයන් හුවමාරු කර ගැනීමට දෙරට එකඟ විය.

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අංශයේ ඒකක නියෝජිතයන් ඉන්දියානු නියෝජිත පිරිස සමඟින් පැමිණි අතර ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටුවේ රැස්වීමට සමගාමීව ටැන්සානියානු හමුදාවේ පාර්ශවකරුවන් සමඟ පුළුල් රැස්වීම් පැවැත්වීය. මිත්‍ර රටවලට අපනයනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය ආරක්ෂක නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය වන දක්ෂතාව ඉන්දීය නියෝජිත පිරිස අවධාරණය කළහ.

ඉන්දියාව ටැන්සානියාව සමඟ සමීප, උණුසුම් සහ මිත්‍රශීලී සබඳතා බෙදා ගනී, එය ශක්තිමත් ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සඳහා ඇති මාර්ග මගින් ඉහළ නංවයි.

ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක සහයෝගීතා කමිටුවේ රැස්වීම සඳහා ඉන්දීය දූත පිරිසගේ සංචාරය ටැන්සානියාව සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙරට අතර දේශපාලන සබඳතාවයට නිරන්තර ඉහළ මට්ටමේ සංචාර, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර ගැටලු පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සහ බහුපාර්ශ්වික වේදිකාවල සහයෝගිතාව ඇතුළත් වේ. ධාරිතා ගොඩනැගීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඉන්දියාව ටැන්සානියාවේ සැලකිය යුතු සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු වී ඇත.

තසාරා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම, ඩාර් එස් සලාම් වරාය පුළුල් කිරීම සහ ග්‍රාමීය විදුලිබල ජාලය සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළු විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්දියාව ටැන්සානියාවට ණය ලබා දී ඇත. කෘෂිකර්මය, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා ඉන්දියාව ටැන්සානියාවට තාක්ෂණික සහාය ද ලබා දී ඇත.

මෑත වසරවලදී, දෙරටේ ආර්ථික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඉන්දියාව ටැන්සානියාවේ විශාලතම වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු වේ. මෙම සහයෝගීතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙළඳාම, ආයෝජන සහ ද්විත්ව බදුකරණය වැලැක්වීම පිළිබඳ ගිවිසුම් ඇතුළුව ආර්ථික සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් කර ඇත.

ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව ද දේශගුණික විපර්යාස ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇති අතර ඉන්දියාව ටැන්සානියාවට එහි දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රතිපත්තිය සංවර්ධනය කිරීමේදී සහ දේශගුණික විපර්යාස අනුවර්තනය වීමේ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙයි.

 

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්