2023 ජූනි 11-13 දක්වා වරනාසි හි පැවති සුවිශේෂී රැස්වීමකදී, ජී-20 සංවර්ධන අමාත්‍යවරු 2030 තිරසාර සංවර්ධනය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා 2030 න්‍යාය පත්‍රය පූර්ණ හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දැඩි කැපවීම නැවත තහවුරු කළහ.

2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධනය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීම සඳහා පවතින සහ නව සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්‍රතිඥා දෙමින් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා න්‍යාය පත්‍රයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට තිරසාර සංවර්ධනය තැබීමේ වැදගත්කම අමාත්‍යවරු අවධාරණය කළහ.

ජී-20 සංවර්ධන අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමේ මූලික පියවරයන්

ජී-20 අමාත්‍යවරු දිළිඳුකම සහ අසමානතාවය අවසන් කිරීමට, හරිත හා නිල් ආර්ථිකයන් පෝෂණය කිරීමට, ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම නැවැත්වීමට සහ ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීමට කැප වූහ. සැමට අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මුහුණ දෙන ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා සහ අසමතුලිතතා ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා අභිලාෂකාමී, සංයුක්ත සහ සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.

එහි ත්‍රිමාණ-ආර්ථික, සමාජීය සහ පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යවරු ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කිරීමට කැපවී සිටිති. තිරසාර පරිභෝජන සහ නිෂ්පාදන රටා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන් ජාතික ආන්ඩු, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, පෞද්ගලික අංශය සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් දිරිමත් කළහ.

සියලුම කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව ජීවත් වීමට, සම්පත් සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීමට සහ අධ්‍යාපනය, කුසලතා පුහුණුව සහ නායකත්ව භූමිකාවන් සඳහා සමාන අවස්ථා සලසන ප්‍රතිපත්ති සහ මුලපිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද අමාත්‍යවරු ප්‍රතිඥා දුන්හ. තිරසාර සංවර්ධනය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ සහ දත්ත දියුණුවේ වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින්, ඔවුන් ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සම්බන්ධතාවයට සමාන ප්‍රවේශය සහ ඩිජිටල් බෙදීම පටු කිරීම දිරිමත් කළහ.

ආර්ථික වර්ධනයට සහ දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඉතා වැදගත් වන නමුත් සැලකිය යුතු පාරිසරික අභියෝග ද මතු කරන බව ඔවුහු අතිරේකව හඳුනා ගත්හ. එනිසා, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් තිරසාර යටිතල පහසුකම් ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රතිපත්ති සහ මුලපිරීම් ඉදිරියට ගෙන යාමට ඔවුන් කැපවී ඇත. සමාජ සංචලනය සහ ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය බව පිළිගත් ඔවුහු සෑම තරාතිරමකම අධ්‍යාපනයට සමාන ප්‍රවේශයක් ලබා දීමෙන් අධ්‍යාපන හිඩැස් නැති කිරීමට කටයුතු කරන බවට ප්‍රතිඥා දුන්හ. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපාදන, ආහාර සුරක්ෂිතතා ක්‍රියාමාර්ග ආදිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ප්‍රතිපත්ති හරහා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල අවදානමට ලක්විය හැකි ජනගහනය මුහුණ දෙන ව්‍යුහාත්මක අසමානතා ආමන්ත්‍රණය කිරීම අරමුණු කරගත් ඉලක්කගත මැදිහත්වීම්වල අවශ්‍යතාවය අමාත්‍යවරු වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළහ.

තිරසාර සංවර්ධනය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කහි මූල්‍ය පරතරය පිළිගනිමින්, ජී-20 අමාත්‍යවරු ණය අවදානම් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ වැදගත්කම, බාධක ඉවත් කිරීම සහ සියලු ප්‍රභවයන්ගෙන් මූල්‍යකරණය බලමුලු ගැන්වීමේ වැදගත්කම යළිත් තහවුරු කළහ. ණය සේවා අත්හිටුවීමේ මුලපිරීම ඉක්මවා ණය ප්‍රතිකාර සඳහා ජී-20 පොදු රාමුව යටතේ ණය විනිවිදභාවය සහ තිරසාරභාවය ඉහළ නැංවීමේ සහ සම්බන්ධීකරණ ණය ප්‍රතිකාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම ඔවුහු අවධාරණය කළහ.

සිවිල් සමාජය, පෞද්ගලික අංශය සහ විද්වතුන් ඇතුළු සියලුම හවුල්කරුවන්ගේ සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩි සහයෝගීතාව, හවුල්කාරිත්වය සහ දායකත්වයේ අවශ්‍යතාවය අමාත්‍යවරු අවධාරණය කළහ. සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය සභාපති කාර්යාලය විසින් පහසුකම් සපයන ලද අනෙකුත් ජී-20 ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් අතර සමීප සහයෝගීතාවය සහ පෙළගැස්ම ඔවුහු සාදරයෙන් පිළිගත්හ.

සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම විසින් සිදු කරන ලද කාර්යය අනුමත කරමින්, අමාත්‍යවරු තිරසාර සංවර්ධනය සහ එහි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ජීවන රටා පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ මූලධර්මවල ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීම පිළිබඳ ජී-20 2023 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඒකමතිකව සම්මත කළහ. 2023 දී ජී-20 හි නායකත්වය සහ සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන් ඉන්දියාවට කෘතඥතාව පළ කළහ.

ජී-20 අමාත්‍යවරු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය, ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය, ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානය, වෙළඳාම සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන, එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන, දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමු සම්මුතිය, එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය, තාක්ෂණය පිළිබඳ මහලේකම්ගේ නියෝජිත කාර්යාලය, සහ ලෝක බැංකු සමූහය ඇතුළු සහභාගී වන සියලුම ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල දායකත්වය හඳුනාගෙන ස්තුති කළහ. ජී-20 සංවර්ධන ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම හි සාමූහික න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඔවුන් 2024 දී බ්‍රසීලයේ ජී-20 සභාපති ධුරය සහ 2025 දී දකුණු අප්‍රිකානු ජනරජයේ ජී-20 සභාපති ධුරය පිළිගත්තේය.

අවසාන වශයෙන්, හවුල්කාර රටවල්, එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතිය සහ අනෙකුත් අදාළ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයේ වැදගත්කම අමාත්‍යවරු අවධාරණය කළහ. ගෝලීය අර්බුද සහ අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී සහ ඒවා ජය ගැනීමේදී ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ, බහුපාර්ශ්විකත්වයේ සහ ගෝලීය සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම පිළිගනිමින් උතුරු-දකුණු, දකුණ-දකුණු සහ ත්‍රිකෝණාකාර සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ඔවුහු කැප වූහ.

ජී-20 සංවර්ධන අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීම 2023 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ඉදිරියට ගෙන යාමේ සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් විය.

මෙම සන්ධිස්ථානයේ සිට 2024 දී බ්‍රසීලයේ ජී 20 සභාපති ධුරය සහ 2025 දී දකුණු අප්‍රිකාවේ ජී 20 සභාපති ධුරය දක්වා අප ඉදිරියට යන විට, මෙම උතුම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ජාතික ආණ්ඩු, විද්වතුන් වැනි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන අතර විශාල සහයෝගීතාවයක් අවශ්‍ය බව පැහැදිලිය. එය නෝර්ට් හි හවුල්කාර රටවල් සමඟ හවුල්කාරිත්වය හරහා පමණි

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්