ලිබියාවේ ට්‍රිපෝලි නගරයේ බෙහෙත්,ආහාර,ඉන්ධන සහ ජල හිඟයක්‌

Spread the love

ලිබියාවේ ට්‍රිපෝලි අගනුවර රෝහල්වල බෙහෙත් හිඟවීමත් එම නගරයේ ජනතාවට ආහාර, ජලය, ඉන්ධන හිඟවීමත් නිසා එහි විශාල මානුෂික අර්බුදයක්‌ උද්ගතව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ හේතුව නිසා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ලිබියාවට ආධාර කළ යුතු බව එක්‌සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බැන් කී මූන් නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටී. ට්‍රිපෝලි අවට වෙසෙන මිලියනයකට අධික ජනතාවට ජලය හිඟවීම නිසා විශාල අර්බුදයක්‌ මතුව ඇති බව එක්‌සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියයි. ට්‍රිපෝලි අගනුවර තැන තැන මළ මිනී කුණුවෙමින් තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

RSL

Related Posts