ජී-20 විද්‍යා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රකාශය 2023 ජූලි 4-5 දිනවල මුම්බායි හි පැවැත්වෙන දෙදින පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම් එකතු කිරීමේ සමුළුව සහ පර්යේෂණ අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කර සම්මත කර ගනු ලැබේ.

ඉන්දියාව සිය සභාපති ධුර කාලය තුළ “සාධාරණ සමාජයක් සඳහා පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන” යන තේමාව යටතේ පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම ඉදිරියට ගෙන ගොස් මෙම වසරේ රැස්වීම් පහක් පවත්වා ඇත.

පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම ආරම්භක රැස්වීම කොල්කටා හිදී පැවැත්විණි, ඉන් අනතුරුව තේමාත්මක සම්මන්ත්‍රණ හතරක් පැවැත්විණි: i) ‘තිරසාර බලශක්තිය සඳහා ද්‍රව්‍ය’ යන තේමාව මත රංචි ii) ඩිබ්රුගර් තේමාව මත: ‘චක්‍රලේඛ ජෛව ආර්ථිකය’ iii) ධර්මශාලාව , තේමාව මත: ‘Eco -බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සඳහා නවෝත්පාදන’ iv) ඩියු, ‘තිරසාර නිල් ආර්ථිකය’ යන තේමාව මත

සමාජ-ආර්ථික සමානාත්මතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙවලමක් ලෙස පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට සහ නව හවුල්කාරිත්වයන් නිර්මාණය කිරීමට පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම රැස්වීම් සෑම තරාතිරමකම පාර්ශවකරුවන්ට වේදිකාවක් සපයයි.

පර්යේෂණ අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමෙන් අවසන් වන රැස්වීම් මාලාව ජී-20 සාමාජික රටවල් අතර සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කරනු ඇති අතර ‘විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන’ හරහා සමාජ-ආර්ථික සමානාත්මතාවය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අංශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

අමාත්‍ය ප්‍රකාශය සම්මත කිරීම 2023 දී ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපති ධුර කාලය තුළ ඉන්දියාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල පැවති රැස්වීම් මාලාවේ සිදු වූ ජී-20 පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම කටයුතුවල කූටප්‍රාප්තිය සලකුණු කරයි.

2023 ජූලි 6 වන දින, පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන මුලපිරීම සමුළුවට සහ පර්යේෂණ අමාත්‍යවරුන්ගේ රැස්වීමට සහභාගී වන ජී-20 නියෝජිතයින් IIT බොම්බාය හි පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන පහසුකම් බැලීමට IIT බොම්බාය වෙත පැමිණෙනු ඇත.

ජී-20 යනු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය, දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සහ තිරසාර සංවර්ධනය වැනි ගෝලීය ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ගැටළු විසඳීමට ක්‍රියා කරන රටවල් 19 ක් සහ යුරෝපා සංගමය සමන්විත අන්තර් රාජ්‍ය සංසදයකි. එය කාර්මික සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් ඇතුළුව ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්