මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළි පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් වූ නිර්දේශ ගැසට් කරයි

Spread the love

සෞඛ්‍ය ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විසින් නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළි පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් වූ නිර්දේශ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අද (17) පියවර ගත්තා. එම ගැසට් නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් පහත පළ වෙනවා.

RSL

Related Posts