මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක

Spread the love

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක් සඳහා පැමිණි මලදිවයිනේ ජන රජයේ ජනාධිපති මොහොමඩ් නෂීඩ් මහතා කටුනායක ගුවන් තොටුපළේදී විදේශ ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා විසින් පිළිගෙන අති විශේෂ අමුත්තන්ගේ පර්යන්තය වෙත කැඳවාගෙන යන ලදි.

Loading...

RSL

Related Posts