පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 40කට කොවිඩ්

Spread the love

කොවිඩ්-19 වසංගතය ආරම්භයේ සිට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 40 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ජයන්ත වීරසේකර සහ අමරකීර්ති අතුකෝරල යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රෝහිණී කවිරත්න සහ දිලුම් අමුණුගම ද කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට පත්ව ඇත.

Loading...

Related Posts