ත්‍රිපෝෂවල ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් බියක් ඇති කරගන්න එපා

Spread the love

රට තුළ බෙදා හැර ඇති ත්‍රිපෝෂවල ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු බියක් ඇති කරගත යුතු නැතැයි ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපෝෂ සමාගම අවධාරණය කරනවා.

ඒ අනුව එහි සභාපති දීප්ති කුලරත්න සඳහන් කළේ, ත්‍රිපෝෂවල නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා ඇෆ්ලටොක්සින් පිළිකාකාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වී නොමැති බවයි.

එසේම ඇෆ්ලටොක්සින් ප්‍රමාණය ඉක්මවා හඳුනාගත් ත්‍රිපෝෂ මවුවරුන් අතට පත් නොවූ බවත් ඒ හඳුනාගත් පසු ඉවත් කළ බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Related Posts