ජනපති කාර්යාලයේ වාහන 40 ක් අතුරුදන්

Spread the love

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලට අනුයුක්ත කර ලද වාහන හතළිහක් පමණ අතුරුදහන් වී තිබේ.එම කාර්යාලයට විවිධ වර්ගයේ වාහන 749ක සංචිතයක් ඇති අතර අතුරුදන්ව ඇත්තේ එම වාහන සංචිතයේ තිබූ වාහනයි.

එම වාහන ට සිදු වූයේ කුමක් දැයි මෙතෙක් නිශ්චිත තොරතුරක් හෙළිවී නැත.

මෙසේ අතුරුදහන් වී ඇත්තේ මෝටර් රථ 17ක්, යතුරුපැදි 12ක්, සිංගල් කැබ් 06ක්, ඩබල් කැබ් දෙකක් හා අනෙකුත් වර්ගයන්හි වාහන තුනකි.

RSL

Related Posts