චින්තනට පනවා ඇති තරග තහනම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනයක්

Spread the love

චින්තන ගීතාල්ට පනවා ඇති තරග තහනම ලිහිල් කර ගැනීම සඳහා අන්තර් ජාතික බර ඉසිලීම සංගමයට  අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා බර ඉසිලීමේ සංගමයේ උප සභාපති පූර්ණ කාහිංගල පවසයි.

චීනයේදී නිමා වු ආසියානු ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී සිදු කළ තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණයෙන් පසුව චින්තන ගීතාල් වරදකරු බව තහවුරු විය.

ඒ අනුව ගීතාල්ට වසර 4ක තරග තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික බර ඉසිලීමේ සංගමය තීරණය කළේය.

Loading...

RSL

Related Posts