චැනල්-4 වැඩසටහන් විමර්ශන උගත් පාඩම් කොමිසමේ වාර්තාවට

Spread the love
පී.ටී.අයි.පුවත් සේවය වාර්තා කරන ආකාරයට බි‍්‍රතාන්‍යයේ චැනල්-4 රූපවාහිනිය ශී‍්‍ර ලංකාව පිළිබඳව ප‍්‍රචාරය කළ වැඩසටහන් දෙක සම්බන්ධයෙන් උගත් පාඩම් සහ ප‍්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිසම සිදුකළ විමර්ශනයන් එම කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවට එක් කිරීමට සූදානම් බවත් එම වාර්තාව නොවැම්බර් 15 වැනිදා ජනාධිපතිවරයාට භාරදෙන බවත් සඳහන් වේ.
යුද්ධයේ අවසන් භාගයේදී ආරක්‍ෂක හමුදා විසින් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයින් ඝාතනය කළ බවට එම වැඩසටහන්වලින් චෝදනා කොට තිබේ.
එම චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂේප කරන ලක් රජය කියා සිටින්නේ, එහි පෙන්වන්නේ එල්ටීටීඊය විසින් හමුදා සාමාජිකයින් ඝාතනය කරන ආකාරය බවටයි.
Loading...

RSL

Related Posts