චම්පික ගේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී කෙටුම්පත මැතිසබයට

නීති ප්‍රතිසංස්කරණය ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලද අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ නීතිය සම්බන්ධ නව පනත් කෙටුම්පත හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් සිය පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. එය 2021.07.12 වන දින ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර තිබේ. 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙත ලබා දුන් අධිකරණ තීන්දුව පිළිබඳව විවිධ පාර්ශවයන් අදහස් දක්වද්දී ඒ පිළිබඳව නීතිය විෂයයෙහි ප්‍රාමාණික වියතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරයේ මතය වූයේ අප රටේ අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳව විධිමත් ව්‍යවස්ථාපිත නීතියක් නොවීම බරපතල අඩුපාඩුවක් වන බවයි. එකී අඩුව පිරවීම සඳහා නිසි අධ්‍යයන ක්‍රියාවලියකින් පසු සකස් කරන ලද කෙටුම්පත 43 සේනාංක මූලස්ථානයේ දී පසුගිය පෙබරවාරි මස හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික වෙත භාරදෙන ලදී. ඒ අනුව එතුමන් විසින් අදාළ කෙටුම්පත පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

අප රටේ යල් පැන ගිය නීති ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් වඩා ජනතාවාදී නීති පද්ධතියක් ස්ථාපනය කල යුතුබව පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 43 සේනාංකය ස්ථාපනය කිරීමේදීද පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන ලද කරුණකි. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා 43 සේනාංකය යටතේ ජනරජ කමිටුව විශේෂ අවධානයකින් යුතුව නීතිඥ ශිරාල් ලක්තිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඉදිරියේදී දූෂණ විරෝධී නීතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ද ඔවුන් විසින් මේ ආකරයෙන් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ගෙන ඒමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Loading...

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *