ඉන්දියාවේ ප්‍රථම මානව අභ්‍යවකාශ පියාසැරි ප්‍රයත්නය වන ගගන්යාන් මෙහෙයුම සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ නිරන්තර ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරයි. ගගන්යාන් මෙහෙයුමේ කාර්යමණ්ඩල ප්‍රතිසාධන කණ්ඩායමේ පළමු කණ්ඩායම කොචි හි ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ජල පැවැත්ම පුහුණු කිරීමේ පහසුකම හි පළමු අදියරේ පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇත.

“නවීන පහසුකම් උපයෝගී කරගනිමින්, ඉන්දීය නාවික කිමිදුම්කරුවන් සහ මැරීන් කමාන්ඩෝ භටයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම විවිධ මුහුදු තත්ත්‍වයන්හිදී කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුලය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ පුහුණුවකට භාජනය කරන ලදී” යනුවෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, 2023 ජූලි 2 ප්‍රකාශ කළේය. ජල පැවැත්ම පුහුණු කිරීමේ පහසුකම හි පුහුණුව ලැබූ කණ්ඩායම ඉදිරි මාසවලදී ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් සැලසුම් කරන ලද පරීක්ෂණ දියත් කිරීම් ප්‍රතිසාධනය සඳහා දැන් සම්බන්ධ වනු ඇත.

සති දෙකක පුහුණු කැප්සියුලය මෙහෙයුමේ හැසිරීම, වෛද්‍ය අවශ්‍යතා වලදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ විවිධ ගුවන් යානා සහ ඒවායේ ගලවා ගැනීමේ උපකරණ පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් ආවරණය කළේය. මෙම පුහුණුව ඉන්දීය නාවික හමුදාව සහ ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය එක්ව සකස් කරන ලද SOPs ද වලංගු විය.

ගගන්යාන් මෙහෙයුම මගින් මිනිසුන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් පහළ පෘථිවි කක්ෂයට (කිලෝමීටර් 400 ක කක්ෂයක්) තුන්දින මෙහෙයුමක් සඳහා දියත් කර ඔවුන්ව ආරක්ෂිතව පෘථිවියට ගෙන ඒමෙන්, ඉන්දියානු මුහුදු ජලයට ගොඩ බැසීමෙන් මානව අභ්‍යවකාශ පියාසැරි හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය ට අනුව, සැබෑ මානව අභ්‍යවකාශ පියාසර මෙහෙයුම සිදු කිරීමට පෙර තාක්‍ෂණික සූදානම මට්ටම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා විවිධ පූර්වගාමී මෙහෙයුම් සැලසුම් කර ඇත.

මානව අභ්‍යවකාශ පියාසර මෙහෙයුම සඳහා ‘ගගනගාමීන්’ දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත; ඔවුන් මේ වන විට ඔවුන්ගේ මෙහෙවර විශේෂිත පුහුණුවක් බෙංගාලූරුවේ ලබමින් සිටී.

ඒ අතරම, ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් මානව ශ්‍රේණිගත දියත් කිරීමේ වාහනය, වාසයට සුදුසු කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුලය, ජීවිත ආධාරක පද්ධතිය, කාර්ය මණ්ඩල ගැලවීමේ පද්ධතිය, භූමි ස්ථාන ජාලය, කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සහ ප්‍රතිසාධනය සඳහා දේශීය තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කරමින් සිටී. ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය ට අනුව, ගගන්යාන් මෙහෙයුමේ අරමුණු සපුරාලීමට සහ තවත් අන්තර් ග්‍රහලෝක මෙහෙයුම් සඳහා මෙම තාක්ෂණයන් ඉතා වැදගත් වේ.

2022 දෙසැම්බරයේ ලෝක් සභාවේදී ප්‍රශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් දෙමින් මධ්‍යම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජිතේන්ද්‍ර සිං පවසා තිබුණේ ඉන්දියාවේ ප්‍රථම මානව අභ්‍යවකාශ යානය ‘එච්-1 ’ මෙහෙයුම 2024 සිව්වන කාර්තුවේදී දියත් කිරීමට ඉලක්ක කර ඇති බවයි.

විවිධ පියාසැරි තත්ත්වයන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩල ගැලවීමේ පද්ධතියේ සහ පැරෂුට් මත පදනම් වූ වේගය අඩු කිරීමේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ‘ජී-1 ’ මෙහෙයුමට පෙර පරීක්ෂණ වාහන මෙහෙයුම් දෙකක් සැලසුම් කර ඇත. සිංට අනුව, කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති ‘ජී-1 ‘ මෙහෙයුම 2023 අවසාන කාර්තුවේදී දියත් කිරීමට ඉලක්ක කර ඇති අතර දෙවන කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති ‘G2’ මෙහෙයුම 2024 දෙවන කාර්තුවේදී, අවසාන මිනිස් අභ්‍යවකාශ පියාසැරිය ‘එච්-1 ‘ මෙහෙයුමට පෙර දියත් කිරීමට නියමිතය.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්