කුරුළු උණ බලපෑමට ලක් වූ රටවලින් සත්ත්ව නිෂ්පාදන ආනයනය ගැන ගත් අලුත්ම තීන්දුව

Spread the love

කුරුළු උණ වාර්තා වී ඇති කිසිදු රටකින් සතුන් හෝ සත්ව නිෂ්පාදන ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව අද (23) නිවේදනය කළේය.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය හේමාලි කොතලාවල මහත්මිය පැවසුවේ මෑතක සිට රටවල් කිහිපයකින් වාර්තා වූ කුරුළු උණ වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

රට ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා පාලන පියවර ගත් බවද ඇය පැවසුවාය.  දැනට කුරුළු උණ වාර්තා වන කිසිදු රටකින් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හෝ සතුන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති බවද ඇය සඳහන් කළාය.

“ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රාන්ත කිහිපයක ප්‍රථම වරට ගවයින්ට කුරුළු උණ රෝගය වැළදී තිබෙනවා. ඒ නිසා එය බරපතල තත්ත්වයක්,” වෛද්‍ය කොතලාවල මහත්මිය පැවසුවාය.

එමෙන්ම රට තුළ ක්‍රියාත්මක රෝග මර්දන ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳව අනවශ්‍ය බියක් ඇතිකර නොගන්නා ලෙසත් ඇය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.

Related Posts