2023 ජුනි 3-4 දිනවල ගෝවේ සුන්දර පසුබිමක පැවැත්වෙන ආරම්භක ව්‍යවසාය 20 බැඳීම් කණ්ඩායම හි බොහෝ අපේක්ෂිත තුන්වන රැස්වීම, ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපති ධුරය යටතේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

ආරම්භක ව්‍යවසාය 20 යනු සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට සහ ගෝලීය මට්ටමින් ආරම්භක සහ ව්‍යවසායකත්වයේ අනාගතයට බලපෑම් කිරීමට ඉන්දියාව ජී-20 සභාපතිත්වය දරන අතරේ කදිම අවස්ථාවක් වේ.

මෙම අවස්ථාවට ඉන්දියානු ආරම්භක පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රමුඛ සාමාජිකයින් සහ කීර්තිමත් විදේශීය නියෝජිතයින්, සහයෝගීතාව සහ තොරතුරු හුවමාරුව පෝෂණය කරනු ඇත. එය සාමූහික කැපවීමක් නියෝජනය කරන “සංකල්පනා” යන සංස්කෘත අදහසින් ආභාෂය ලබා ඇත.

රැස්වීමේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ ආරම්භක ව්‍යවසාය 20 විසින් මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සහ අදහස් දැක්වීමට මහජනතාව දිරිමත් කරන ලද ලියවිල්ලක් වන කෙටුම්පත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණීමයි.

කාලසටහන ආරම්භක සංදර්ශකය, ආරම්භක ව්‍යවසාය-20 ක්‍රියාකාරකම් මාලාවේ සිත් ඇදගන්නා කථා, සංස්කෘතික හමුවීම් සහ ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම සහ ඒවායේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම පිළිබඳ සංවාද වලින් සමන්විත වේ. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර රජයේ සෑම තරාතිරමකම ගෞරවනීය නායකයින් පැමිණීමෙන් මෙම උත්සවයේ වැදගත්කම තවත් වැඩි වනු ඇත.

අවසාන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකායේ ඉදිරිපත් කිරීම්, රහසිගත කණ්ඩායම්වල ජාතිය ගැවසීම සහ සංවෘත දොරවල් පිටුපස නියෝජිත කණ්ඩායම් ප්‍රධානීන් සමඟ විශේෂ රැස්වීම් වැනි විවිධ රසවත් සිදුවීම් ද ගෝවා සංකල්පනා උත්සවයට ඇතුළත් වේ. මෙම සැසි ජී-20 රටවල් හරහා ආරම්භක සහ ව්‍යවසායකත්වයේ අනාගතයට බලපාන විවාදවල යෙදීම, කණ්ඩායම් වැඩ ප්‍රවර්ධනය සහ උත්ප්‍රේරක මුල පිරීම් සඳහා සංසදයක් ලෙස සේවය කරනු ඇත.

එපමනක් නොව, වර්ණවත් සංස්කෘතික සංදර්ශන සහිත අතිවිශිෂ්ට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් නියෝජිතයින්ට ගෝවේ ආකර්ෂණීය සුන්දරත්වය අතර ජාලගත වීමට සහ විවේක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇත.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිල මාධ්‍ය නිවේදනයට අනුව, ආරම්භක ව්‍යවසාය 20 ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ප්‍රගතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී ආරම්භකයින් විසින් ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය පිළිගනී. එය ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, ගෝලීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ප්‍රධාන ගෝලීය ගැටලු විසඳීමට අපේක්ෂා කරයි.

ආරම්භක ව්‍යවසාය 20 විවිධ නියැලීමේ ව්‍යාපෘති හරහා ආරම්භක සහ ව්‍යවසායකත්වය වැනි වැදගත් තේමාවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා සහ සහයෝගීතාව දිරිමත් කරයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්