අපොස සාපෙළ කල් දැමීමට සිදු වුණා – අධ්‍යාපන ඇමති

Spread the love

2021 ජනවාරි මස 18 වන දින ඇරඹීමට තිබු අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය එදිනට ආරම්භ කිරීමට නොහැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල් පීරීස් මහතා අද (01) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කළේය.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල්දැමීමට හේතු වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ පවතින තත්ත්වය යටතේ 11 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගෙන් 50%ක් පමණ පිරිසකට මේ වන විට අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බවයි.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දරුවන්ට එයට සුදානම් වීමට අවශ්‍ය කාලය ලබා දෙමින් සති 6කට පෙර විභාග දිනය ප්‍රකාශයට පත්කරන බව කී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා රට තුළ පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය සති දෙකෙන් දෙකට විශ්ලේෂණය කර බලමින්, විභාගය පැවැත්වීමට ඇති ඉඩකඩ සොයා බලන බව ද සදහන් කළේය.

RSL

Related Posts