බැඳුම්කර කොල්ලය සිදුකළ කුප්‍රකට සමාගමෙන් රජයට තවත් කෝටි 42 ක පොල්ලක්

මහ බැංකු බැඳුම්කර කොල්ලය මඟින් රු.මිලියන 11,145 කට අධික මහජන මුදලක් හොරා කෑ බවට හෙළිවුණු ඇලෝසියස්ගේ මත්පැන් ස්කාගාරය රජයට අදාළ බදු නොගෙවමින් තවත් රුපියල් කෝටි 42 ක පොල්ලක් තබා ඇතැයි අනාවරණය වේ.

අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අයත් කුප්‍රකට පර්පචුවල් ට්‍රෙෂසරීස් සමාගම් ජාලයේ මෙන්ඩිස් අරක්කු සමාගම මඟින් රජයට 2017 වර්ෂය සඳහා අයවිය යුතු රුපියල් කෝටි 42 කට අධික බදු මුදල් නොගෙවීම නිසා එම සමාගමේ මත්පැන් නිෂ්පාදන නතර කරවීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

මූල්‍ය චෝදනා එල්ලවී තිබෙන මෙම සමාගමට 2018 වර්ෂය සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු උසස්‌ නිලයකින් මත්පැන් නිෂ්පාදනයට බලපත්‍ර ලබාදී ඇතත් හිඟ බදු ගෙවන තෙක්‌ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුනොකරන ලෙසට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු පහළ නිලධාරීන් විසින් අදාළ සමාගම දැනුවත් කිරීම නිසා මත්පැන් නිෂ්පාදනය ඇනහිට ඇත.

2017 වර්ෂයට අදාළ හිඟ මුදල ඊයේ 8 දා වන විටත් ගෙවා නොමැති බවත් එම නිසා 2018 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට එම සමාගමේ නිෂ්පාදන කටයුතු නතර කර ඇති බවත් සඳහන්.

Recommended For You

About the Author: RSL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *