ද. කොරියාවේ මැග්නිටියුට් 5.5 ක භූමි කම්පා 4 එකදිගට

දකුණු කොරියාවේ දකුණුදිග වෙරළ අසලට බලපෑ මැග්නිටියුට් 5.5 ක අගයකින් යුතු භූමිකම්පා තත්වයක් අද උදෑසන සිට ඇතිවූ බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරනවා.

Yonap news agency ය වාර්තා කරන අන්දමට දකුණුදිග වෙරලේ Pohnag port city සිට කිලෝ මීටර් 6ක් දුර ප්‍රදේශයට භූමිකම්පාව බලපා ඇති බව පැවසෙනවා.
කිලෝ මිටර් 300 ක් දුරින් පිහිටා ඇති සෝල් අගනුවර පදිංචිකරුවන්ට එම භූමිකම්පාව දැනුණු බව සහ ගොඩනැගිලි දෙදරීමකට පත් වූ බවද පැවසෙනවා.

ජිවිත හානි පිළිබඳව තවමත් විස්තර නිකුත් වී නොමැති අතර එරට රැකියාවේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිළිබඳ විස්තරද එරට පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිල වාර්තා නිකුත් කර නොමැත.

Recommended For You

About the Author: RSL